Srdce s láskou darované

DNESKA JE TO TROCHU NA DELŠÍ ČTENÍ, ALE VĚŘTE, STOJÍ TO ZA TO….
Od prosince zdobí naši jídelnu nádherné Andělské srdce od dětí z druhé základní školy v Litomyšli. A není to srdce ledajaké – je to srdce, které děti darovaly nám, pracovníkům CSP, jako vyjádření úcty a obdivu k naší práci.
Chvilka, kterou pro nás žáci s učiteli připravili, pro nás byla neskutečným, dojemným a hluboce lidským zážitkem. Když děti převlečené za andílky hovořily o tom, jak si naší tolik potřebné práce váží, když pro nás zazněla písnička Haleluja a po ni několik dalších, neudrželi jsme slzy.
Děti nás navštěvují společně s paní učitelkou a paní asistentkou, každý týden, zpívají našim klientům, povídají si s nimi, společně tvoří. Do té prosincové dojemné chvilky jsme si neuvědomili, jak nás děti sledují při práci. Že vnímají to, jaká je práce s našimi klienty náročná a krásná zároveň, že sledují, jak se ke klientům chováme, jak s nimi jednáme, že pozorují to, co my považujeme za rutinu a každodenní záležitosti.
O to větším překvapením bylo, když z jejich úst zněla slova uznání. I my dospělí, nejen děti, potřebujeme někdy pochválit. Jsou chvíle kdy i my začínáme vidět věci černě, začínáme pochybovat, drží nás jen se naděje, že bude zase líp…. A pak jsou chvíle, kdy nás zalije pocit štěstí, pocit toho, že děláme svou práci rádi, pocit, že jsme našli své správné místo na světě – a předvánoční chvilka s dětmi – andílky, byla jedna z nich. Vždycky, když nás od teď přepadnou chmury si ji vybavíme a budeme vědět, že chmury zase odplavou….

Další příspěvky

CSP přijme zdravotní/praktickou sestru/bratra

Do malého a milého kolektivu poskytujícího zdravotní péči našim klientům hledáme zdravotní anebo praktickou sestru/ bratra. Výši úvazku upravíme dle potřeb. Máme zájme na dalším

Výtah – omezení provozu

Vážení blízcí, klienti, bohužel i přes snahu minimalizovat dopady omezení provozu výtahu se nedaří udržet námi předpokládanou možnost přesunů klientů z vyšších pater do přízemí. Na