Ochrana osobních údajů

V rámci ochrany osobních údajů níže naleznete postupy, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji:

ZÁJEMCI O PRÁCI

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.czekonom@csplitomysl.cz,

V případě, že máte zájem o práci v naší organizaci, tak nám poskytnete životopis buď v listinné nebo elektronické formě. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce o práci.

Životopis by měl obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo/mailovou adresa, adresu trvalého bydliště, přehled praxe, vzdělání.

K těmto údajům má přístup ředitel organizace a vedoucí daného úseku.

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, bude Váš životopis a další případné doklady neprodleně skartovány.

Pokud se společně dohodneme sepsat pracovní smlouvu, na určitých pozicích musíte splnit ještě před nástupem do pracovního poměru podmínku trestní bezúhonnosti, a to doložením výpisu z rejstříku trestů. Zde jsou další Vaše osobní údaje, a to jméno za svobodna, datum narození a rodné číslo. Získané osobní údaje budou předány mzdové účetní – nezbytné administrativní úkony před nástupem do pracovního poměru. Další podmínkou před nástupem do pracovního poměru je úspěšné absolvování vstupní lékařské prohlídky u našeho závodního lékaře. Tomu předáte žádost s některými výše jmenovanými osobními údaji. Specifické pozice pracovníků mají nárok na pracovní obuv a pracovní oděv, které musí být označené Vaším jménem a příjmením. To zajistí pracovnice recepce a pracovnice prádelny.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

OPATROVNÍK/ ZMOCNĚNEC/ ZÁSTUPCE

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste opatrovník/ zmocněnec/ nebo zástupce zájemce o služby či našeho klienta, musíte tuto skutečnost doložit odpovídajícím dokumentem o tomto oprávnění, např. Listina/ rozhodnutí o jmenování opatrovníka. Tato listina je vložena ve složce zájemce/ klienta a je k dispozici sociální pracovnici, případně vrchní sestře.

Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny v dokumentu, jsou zpracovávány po dobu pobytu klienta. Po ukončení pobytu je kopie listiny archivována ve složce klienta po dobu 10 let a to na základě legislativních požadavků.

Vzhledem k tomu, že potřebujeme společně komunikovat s cílem kvalitně poskytnout službu Vašemu blízkému, využíváme i komunikaci mailem či telefonickou. Tyto osobní údaje jsou k dispozici sociální pracovnici, vedoucí péče konkrétní služby, pracovnicím v přímé obslužné péči, zdravotním sestrám, řediteli a účetní.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

BLÍZKÝ / RODINA / KONTAKTNÍ OSOBA

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Vzhledem k tomu, že potřebujeme společně komunikovat s cílem kvalitně poskytnout službu Vašemu blízkému zpracováváme Vaše jméno a příjmení, využíváme i komunikaci mailem či telefonickou. Tyto osobní údaje jsou k dispozici sociální pracovnici, sociálně administrativní pracovnici, vedoucí péče konkrétní služby, pracovnicím v přímé obslužné péči, zdravotním sestrám, řediteli a účetní.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

OPATROVNÍK / ZMOCNĚNEC / ZÁSTUPCE KLIENTA

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Vzhledem k tomu, že potřebujeme společně komunikovat s cílem kvalitně poskytnout službu Vašemu blízkému zpracováváme Vaše jméno a příjmení, využíváme i komunikaci mailem či telefonickou. Tyto osobní údaje jsou k dispozici sociální pracovnici, sociálně admínistrativní pracovnici, vedoucí péče konkrétní služby, pracovnicím v přímé obslužné péči, zdravotním sestrám, řediteli a účetní. Listinné dokumenty potvrzující Vaši vyjednávací pozici, např. Listina/rozhodnutí o jmenování opatrovníka jsou uložené v osobní složce klienta.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

DODAVATEL

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste naším dodavatelem služeb či zboží, jsou Vaše osobní údaje u:

  • Právnické osoby (název, právní forma, adresa sídla a provozovny, telefonní číslo, jména zástupců, e-maily, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).
  • Fyzické osoby (jméno, trvalé bydliště, sídlo provozovny, telefonní číslo, e-mail, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případnědal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

ODBĚRATEL

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste naším odběratelem služeb či zboží jsou Vaše údaje (např. název společnosti, telefonní číslo, adresa sídla a provozovny, jména kompetentních pracovníků, e-maily, sortiment zboží/ služeb, ceny zboží/ služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

DÁRCE

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Dárci finančních či nefinančních darů uzavírají s organizací darovací smlouvu, ve které jsou uvedeny osobní údaje:

  • Právnická osoba (název společnosti, adresa sídla a provozovny, jméno kompetentního zástupce, IČ, DIČ).
  • Fyzické osoba (jméno a příjmení, trvalé bydliště).

 

K dalším osobním údajům mohou patřit telefonní číslo či mailová adresa, které využíváme pro vykomunikováni detailů o daru. Dárcům zasíláme pravidelně vánoční přání, jako poděkování za podporu.

Tyto osobní údaje zpracovává ředitel, ekonom a sociální pracovnice organizace.

Osobní údaje jsou uchovávány pro potřeby doložení původu daru v rámci účetnictví. Smlouva je archivována po dobu …. let, následně je i s osobními údaji skartována.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.