Spolupráce s Gymnáziem Aloise Jiráska

Zvoní telefon….

Tady gymnázium Litomyšl….

Můžeme vám splnit nějaké přání?…..

Studenti přišli, že by moc rádi seniorům nějak zpříjemnili život…..

Takhle přesně začala spolupráce mezi námi a gymnáziem. Z podnětu studentů, z nadšení učitelů a za souhlasu vedení školy.  Gymnázium každoročně pořádá Charity Day, jehož výtěžek je věnován na dobročinný účel. Studenty napadlo, že nejen peníze pomáhají, ale že by bylo fajn přiložit i ruku k dílu. A ne jen obrazně. Rádi by se účatnili aktivity, při které by byli seniorům užiteční.

Co by tak naši senioři ocenili? Co nemáme? Co vlastními silami nezvládneme? Kolik studentů vlastně má zájem? Jak často by k nám chtěli chodit? A vědí vůbec „do čeho jdou“? Spousta otázek nám vířila hlavou. Po schůzce s učiteli a vedením školy jsme se rozhodli, že jim naši organizaci při besedě představíme a navrhneme spolupráci.

Beseda byla více než super, studenti se zajímali, ptali, mnoho věcí věděli. Pozvání na návštěvu k nám jich přijalo 26! A hned další týden si mnozí poprvé vyzkoušeli, jaké je převážet člověka na vozíku, jaké je to „dělat oči“ nevidomé dámě, jaké je povídat si s člověkem, s kterým mě dělí 2 generace…

Tohle je totiž TA pomoc…. žádné velké činy. Drobné skutky, který dělají náš den o maličko krásnější.

 

 

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se