POZOR!

Vážení přátelé, blízcí našich klientů, obyvatelé Litomyšle, vzhledem k vývoji týkající se kolem situace COVID 19 v ČR vás chceme informovat o současných preventivních opatřeních:

• Veřejnost informujeme, že v době nachlazení (teplota, bolesti kloubů, …) či bezprostředně po návratu z oblastí, kde je vysoký výskyt COVID 19 je nutné zrušit návštěvy v naší organizaci.
• Do odvolání jsme zastavili setkávání s dobrovolníky – naše volnočasové aktivity pro klienty pokračují bez omezení.
• Ve všech úsecích jsme zlepšili dostupnost desinfekčních prostředků na ruce. Návštěvám doporučujeme používat při vstupu i opuštění budov.
• Jsme v kontaktu s KHS SY, sledujeme aktuální informace zodpovědných orgánů týkající se rozšíření COVID 19 a dalších doporučení v oblasti sociální péče.
• Připravujeme plán preventivních opatření (např. další pravidla pro návštěvy, omezení návštěv na určitou dobu pro případ, že se situace bude nadále zhoršovat).
• Připravujeme plán krizových opatření v případě karantény (např. jakým způsobem lze krátkodobě zredukovat na únosnou míru kvalitu poskytnuté služby, …).

Na závěr apelujeme na DODRŽOVÁNÍ všech HYGIENICKÝCH DOPORUČENÍ, která v současné době vydává MZ ČR. Zhoršení situaci může v případě poskytování našich služeb znamenat uzavření zařízení všem návštěvám, a to v konečném důsledku bude mít VELMI NEPŘÍZNIVÝ DOPAD NA ZDRAVÍ NAŠICH KLIENTŮ.

V případě dotazů týkajících se této problematiky se obracejte na ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Fiedlerovou Alenu, tel 602 520 707, 461 614 861, mail reditel@csplitomysl.cz.

Další příspěvky

Vzdělávání pracovníků

11.9. 2023 Naši pracovníci se průběžně vzdělávají v tématech, která pro svoji práci potřebují. Jedním z nich paliativní péče – péče o klienty nevyléčitelně nemocné,

Babí léto u nás

11.9. 202 Síla slunečních paprsků už není taková jako v létě přesto nesmutníme. Děláme si radost různými aktivitami, které klienty těší. Při jedné z aktivit