CSP vyhlásilo fotosoutěž!

Jaké je stáří? Co dlouhé životní příběhy vepsaly starým lidem do vrásek? Co všechno viděly oči seniorů a čeho se dotýkaly jejich ruce? Co museli tito lidé prožít, aby se stali tím, kým jsou dnes? Jak se stáří podepisuje na těle i na duši? To všechno může citlivý pozorovatel vyčíst třeba i z fotografie.

Centrum sociální pomoci města Litomyšl (CSP) provozuje dvě služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Senioři jsou zde tedy v centru pozornosti. „Stáří může být velmi rozmanité, krásné a moudré, ale též plné bolestí a trápení. Senioři nejsou jednolitou skupinou lidí. Každý má svůj příběh, svoji cestu, svoji životní zkušenost. Ta je samozřejmě nepřenositelná, nicméně může být poučením pro nás mladší. Proto jsme se rozhodli vyhlásit fotosoutěž, která by mohla přispět k tomu, abychom seniorům a jejich příběhům dovedli lépe naslouchat. Tedy spíše vidět je,“ říká Alena Fiedlerová, ředitelka CSP.

Tématem a hlavním mottem fotosoutěže je „Stáří je čas naplněný…, aneb Příběhy vepsané do vrásek“. To, jak fotograf téma pojme je čistě na něm, jeho pohledu a umu.

Z fotek CSP ve spolupráci s  Městskou galerií uspořádá zajímavou výstavu o tom, jak vidí stáří děti a dospělí. Odborná porota pak vybere  ty nejlepší a z nich vznikne ve spolupráci s firmou HRG Litomyšl kalendář na rok 2018.

Fotosoutěž je určena dětem i dospělým. Dětská kategorie je pro děti do 15 let. Každý účastník smí do soutěže poslat tři pojmenované fotografie. Jak? Elektronicky v co nejvyšší kvalitě na adresu recepce@csplitomysl.cz Neváhejte! Uzávěrka je 15. června 2018. A čas neskutečně letí, jak často zaznívá z úst seniorů….

 

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se