Výtah – omezení provozu

9.3. 2023

Vážení blízcí, klienti,

bohužel i přes snahu minimalizovat dopady omezení provozu výtahu se nedaří udržet námi předpokládanou možnost přesunů klientů z vyšších pater do přízemí. Na dobu rekonstrukce jsme zapůjčili dva druhy schodolezu, bohužel ani jeden z nich si neumí bezpečně poradit se specifickým zaoblením historických schodů hlavního schodiště původní budovy. 

Přesun klientů k lékaři v pracovní dny zabezpečíme. Bohužel naše schopnost zabezpečit přesun klientů na vycházky je zcela minimální/ možná nulová.

Pro klienty zajišťujeme ve vyšší míře individuální aktivizace, případně aktivizace na jednotlivých patrech.

Prosím, abyste upřednostnili návštěvu v budově, využili teras či jiných společných prostor ke trávení času s blízkými. Situace nás také mrzí. Na srdci nám leží nejen zdraví našich klientů, ale i zaměstnanců. Pro ně je tato situace neméně náročná.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Alena Fiedlerová, ředitelka  

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se