Vánoční přání

24.12. 2023

Není nic cennějšího než zdraví, radost prožívána s blízkými a nalézání štěstí v tom, co člověk dělá. Z CSP toto přejeme všem našim obyvatelům, zaměstnancům a jejich rodinám.

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se