Vánoční dopoledne s Adfors

15.12. 2023

Jsme vděční za to, že v Litomyšli funguje pospolitost a komunitní smýšlení. V tomto týdnu nás navštívily pracovnice litomyšlské firmy Saint-Gobain ADFORS, které donesly klientům suroviny na tolik oblíbenou aktivitu – pečení. Peníze na tento krásný dárek jsou výsledkem sbírky mezi pracovníky této společnosti.

Společně jsme poseděli, popovídali si prožili hezké dopoledne.

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se