Konference paliativní péče v Litomyšli

aneb jak to děláme v CSP

3. 10. 2023

Začátkem října jsme v Litomyšli uspořádali konferenci paliativní péče, která si kladla za cíl šířit osvětu a nést toto téma dál mezi odborníky i laiky. Akci zahájil místostarosta Litomyšle pan Radomil Kašpar. S příspěvkem vystoupila Mudr. Eva Kynická, paliatrička Domácího hospice sv. Michaela v Poličce, Mudr. David Dezort – praktický lékař našich klientů, ředitelka CSP Alena Fiedlerová a pracovníci CSP. Všichni se shodli na tom, jak důležité je mluvit o závěru života, připravit se na něj, zvažovat, co je pro koho z nás nejlepší cestou. Velmi si této synergie vážíme a ve vzdělávání se, praxi i v osvětě pokračujeme dál!

Děkujeme nadaci Abakus za vedení, motivaci, péči a podporu!

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se