Úprava času návštěv od 1.6. 2020

Úprava návštěvních hodin od 1.6. 2020
Již několik dní mohou blízcí navštěvovat naše klienty. Na základě toho, jak návštěvy probíhají jsme se rozhodli upravit návštěvní dobu tak, aby vyhovovala našim klientům, jejich blízkým a byla organizačně zvládnutelná pro pracovníky. Návštěvníci u nás mohou nově setrvat 40 minut (dosud to bylo 20 minut). Stále platí, že na návštěvu je třeba se předem objednat – pro návštěvy Domova pro seniory je k dispozici telefonní číslo 702 248 473, pro návštěvy Domova se zvláštním režimem telefon 737 050 976. Na tato čísla lze volat v pracovní dny mezi v čase 9 – 12 hodin. Prosím, nevolejte ohledně návštěv na pevnou linku našich Domovů. Není v časových možnostech pečovatelek, aby organizovaly návštěvy. Návštěvy jsou v pracovní dny možné v odpoledních hodinách. Během víkendu lze i dopoledne.
Od dnešního dne je možné nosit klientům balíčky přímo.
Těšíme se na vás!

Ostatní informace pro návštěvy zveřejněné 25.5. jsou platné.

  • na návštěvu k jednomu klientovi půjdou vždy max. 2 osoby,
  • příchod, odchod a jméno navštíveného budou návštěvy povinny hlásit na recepci (DS) / ve vstupních prostorách (DZR),
  • pracovník CSP bude aktivně vyzývat návštěvníky k dodržování hygienických předpisů, pokud návštěvník neuposlechne, bude vyzván k ukončení návštěvy,
  • na recepci je možné zakoupit za nákupní cenu sterilní roušku a jednorázové rukavice
  • návštěvník i klient by neměli být v blízkém kontaktu – dodržovat odstup 1,5-2m.

 

Další příspěvky

CSP přijme zdravotní/praktickou sestru/bratra

Do malého a milého kolektivu poskytujícího zdravotní péči našim klientům hledáme zdravotní anebo praktickou sestru/ bratra. Výši úvazku upravíme dle potřeb. Máme zájme na dalším

Výtah – omezení provozu

Vážení blízcí, klienti, bohužel i přes snahu minimalizovat dopady omezení provozu výtahu se nedaří udržet námi předpokládanou možnost přesunů klientů z vyšších pater do přízemí. Na