Úprava času návštěv od 1.6. 2020

Úprava návštěvních hodin od 1.6. 2020
Již několik dní mohou blízcí navštěvovat naše klienty. Na základě toho, jak návštěvy probíhají jsme se rozhodli upravit návštěvní dobu tak, aby vyhovovala našim klientům, jejich blízkým a byla organizačně zvládnutelná pro pracovníky. Návštěvníci u nás mohou nově setrvat 40 minut (dosud to bylo 20 minut). Stále platí, že na návštěvu je třeba se předem objednat – pro návštěvy Domova pro seniory je k dispozici telefonní číslo 702 248 473, pro návštěvy Domova se zvláštním režimem telefon 737 050 976. Na tato čísla lze volat v pracovní dny mezi v čase 9 – 12 hodin. Prosím, nevolejte ohledně návštěv na pevnou linku našich Domovů. Není v časových možnostech pečovatelek, aby organizovaly návštěvy. Návštěvy jsou v pracovní dny možné v odpoledních hodinách. Během víkendu lze i dopoledne.
Od dnešního dne je možné nosit klientům balíčky přímo.
Těšíme se na vás!

Ostatní informace pro návštěvy zveřejněné 25.5. jsou platné.

  • na návštěvu k jednomu klientovi půjdou vždy max. 2 osoby,
  • příchod, odchod a jméno navštíveného budou návštěvy povinny hlásit na recepci (DS) / ve vstupních prostorách (DZR),
  • pracovník CSP bude aktivně vyzývat návštěvníky k dodržování hygienických předpisů, pokud návštěvník neuposlechne, bude vyzván k ukončení návštěvy,
  • na recepci je možné zakoupit za nákupní cenu sterilní roušku a jednorázové rukavice
  • návštěvník i klient by neměli být v blízkém kontaktu – dodržovat odstup 1,5-2m.

 

Další příspěvky

Vzdělávání pracovníků

11.9. 2023 Naši pracovníci se průběžně vzdělávají v tématech, která pro svoji práci potřebují. Jedním z nich paliativní péče – péče o klienty nevyléčitelně nemocné,

Babí léto u nás

11.9. 202 Síla slunečních paprsků už není taková jako v létě přesto nesmutníme. Děláme si radost různými aktivitami, které klienty těší. Při jedné z aktivit