Současná situace v souvislosti s covid-19

18.3. 2022

Máme skvělé zprávy! Od zítřka 19.3. 2022 máme oba domovy otevřeny návštěvám. Není již třeba se dopředu objednávat, ničím se prokazovat, nic vypisovat.

Jediné, co zůstává je mít nasazený respirátor.

Vítejte u nás! Naše dveře jsou otevřené!

11.3. 2022

Vážení blízcí, přátelé, na doporučení KHS uzavíráme s okamžitou platností 11.3.2022 Domov pod Školou návštěvám. Věříme, že nás COVID opustí tak rychle, jako přišel a brzy vás znovu uvítáme.

21.1. 2022

Važení blízcí našich klientů,

aktualizujeme přehled podmínek pro vstup návštěvy do našeho zařízení. Na návštěvu za klientem může přijít člověk, který má jedno z těchto potvrzení:

 • certifikát RT-PCR vyšetření – platnost max. 72h;
 • certifikát POC vyšetření – platnost max. 24h;
 • plné očkování
 • certifikát o prodělání covid-19 ne starší 180 dní

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá ke shlédnutí některý z výše uvedených dokladů.

Návštěva u klienta =  max. 60 minut, maximálně dvě osoby, max. 3x týdně.

Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h).

Nezapomínejme na ohleduplnost. Pokud se necítíte dobře, raději návštěvu odložte o pár dní.

Děkujeme

 

Vážení blízcí našich klientů,

od 1. 11. 2021 budeme vyžadovat pro návštěvu zařízení jednu z následujících variant k doložení bezinfekčnosti:

 • certifikát RT-PCR vyšetření – platnost max. 72h;
 • certifikát POC vyšetření – platnost max. 24h;
 • provedení samotestu (test COVID) před pracovníkem CSP, test musí být určen k a povolený MZ ČR k použití laickou osobou

Bez testu vstupují osoby:

 • naočkované proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem;
 • jenž prodělaly covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Nezapomínejte být ohleduplní a v případě, že se necítíte dobře, odložte návštěvu. Děkujeme Vám.

 

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 24. 7. 2021

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám.

Do zařízení je dle opatření umožněn vstup osobám, které se prokáží, že (děti do 12 let se prokazovat nemusí):

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření;
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami (3 dny) POC test v akreditované laboratoři;
 • osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu

a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem;

 • osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;
 • osoba, která provede před pracovníkem CSP test (COVID), který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá ke shlédnutí některý z výše uvedených dokladů.

Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 3x týdně.

 • Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem (děti do dvou let mít nemusí, děti do 15 let mohou použít roušku) ;
 • Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.
 • Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h).

Délka návštěvy je maximálně 60 minut.

Systém vycházek klientů

 Klienti, kteří mají ukončené dvoufázové očkování proti COVID (14 dní od podání druhé dávky) mohou jít mimo prostory budovy, a to bez dalších omezení (izolace, testování antigenními testy). Nezapočítává se do počtu návštěv. Klient se řídí aktuálními vládními opatřeními.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 2. 7. 2021

Opět se nám změnila nařízení a proto vám přinášíme opatření, která platí nyní

 

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám. Do zařízení je dle opatření umožněn vstup osobám, které se prokáží, že:
● absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření;
● absolvovaly nejdéle před 72 hodinami (3 dny) POC test;
● osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu
a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem;
● osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;
● osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72
hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou
osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato
skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením;
● osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test,
který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s
negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h: – na čísle 737 050 976 Domov na Skalce – na čísle 702 248 473 Domov pod Školou Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá ke shlédnutí některý z výše uvedených dokladů. Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka. Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 3x týdně. – Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem (děti do dvou let mít nemusí, děti do 15 let mohou použít roušku) ; – Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu;
Centrum sociální pomoci města Litomyšl
Zámecká 500, 570 01 Litomyšl, IČO 00194387,  461 614 861
2
– Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor); – Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení. – Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h). Délka návštěvy je maximálně 60 minut. Systém vycházek klientů Klienti, kteří mají ukončené dvoufázové očkování proti COVID (14 dní od podání druhé dávky) mohou jít mimo prostory budovy, a to bez dalších omezení (izolace, testování antigenními testy). Nezapočítává se do počtu návštěv. Klient se řídí aktuálními vládními opatřeními. Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost. Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

Změna v návštěvách – rozšíření  od 8.6. 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo podmínky návštěv v pobytových sociálních službách vydáním nového mimořádného opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN s účinností od 8. června. MO rozšiřuje podmínky pro uskutečnění návštěv o možnosti:

    Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

    Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

    Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

    V případě PCR testů se prodlužuje jejich platnost pro účely návštěvy na 7 dní, v případě POC antigenních testů pak na 72 hodin.

 

Ostatní podmínky návštěvy v našem zařízení zůstávají stejné.

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 24. 5. 2021

Vzhledem ke změnám v nařízeních i my upravujeme podmínky pro vstup návštěv. Body u kterých je od 24.5. změna uvádníme pro přehlednost kurzívou

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám.

Do zařízení je dle opatření umožněn vstup osobám, které se prokáží:

 

 

1. Negativním výsledkem antigenního testu (lze doložit i potvrzením od zaměstnavatele, jiné osoby/organizace provádějící testování -prováděné zdravotníkem) nesmí být starší 48h.

2. Negativním výsledkem PCR testu – ne starší než 7 dnů.

3. Potvrzením, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

4. Certifikátem o aplikaci první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

5. Certifikátem o aplikaci dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

6. Potvrzení, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě.

Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

– na čísle 737 050 976 Domov na Skalce

– na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá ke shlédnutí některý z výše uvedených dokladů. Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 3x týdně.

– Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem (děti do dvou let mít nemusí, děti do 15 let mohou použít roušku) ; – Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu; – Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);

– Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.

– Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h). Délka návštěvy je maximálně 60 minut.

Systém vycházek klientů

Klienti, kteří mají ukončené dvoufázové očkování proti COVID (14 dní od podání druhé dávky) mohou jít mimo prostory budovy, a to bez dalších omezení (izolace, testování antigenními testy). Nezapočítává se do počtu návštěv. Klient se řídí aktuálními vládními opatřeními. Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost. Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 17. 5. 2021

Vážení blízcí našich klientů,

od 17.5. dochází k drobným úpravám systému návštěv tak, aby byl vstřícnější, ale zároveň neohrozil naše klienty:

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i  telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám.

Do zařízení je dle opatření č. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN umožněn vstup pouze osobám, které se buď:

 • prokáží negativním výsledkem antigenního (lze doložit i potvrzením od zaměstnavatele, jiné osoby/organizace provádějící testování – musí provádět zdravotník) či PCR testu,nebo
 • mají 14 dnů od ukončeného očkování proti COVID (nutno předložit ke kontrole certifikát) nebo
 • osobám, které se prokáží originálním potvrzením od lékaře, že v posledních 90 dnech byly pozitivní na COVID 19, nebo
 • které získají výjimku stanovenou ředitelkou. Osoba nesmí jevit žádné příznaky nemoci.

 

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá negativní výsledek testu (POC/ PCR), potvrzení, že je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem – od praktického lékaře, případně originál certifikátu MZČR o provedení očkování.

Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka.

 

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 3x týdně (zde změna – dosud bylo možné 1x týdně)

 • Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem (děti do dvou let mít nemusí, děti do 15 let mohou použít roušku) ;
 • Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.
 • Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h).

Délka návštěvy je maximálně 60 minut.

 

Systém vycházek klientů

Klienti, kteří mají ukončené dvoufázové očkování proti COVID (14 dní od podání druhé dávky) mohou jít mimo prostory budovy, a to bez dalších omezení (izolace, testování antigenními testy). Zůstává povinnost nosit respirátor! Nezapočítává se do počtu návštěv.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

 

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 22. 3. 2021

Vážení blízcí našich klientů,

žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i  telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám.

Do zařízení bude po nezbytně nutnou dobu umožněn vstup pouze osobám, které se prokáží negativním výsledkem antigenního či PCR testu. Případně osobám, které se prokáží originálním potvrzením od lékaře, že v posledních 90 dnech byly pozitivní na COVID 19, či osoby, které získají výjimku stanovenou ředitelkou. Nově osobám, které doloží provedení očkování proti COVID a to 14 dnů od podání druhé dávky – osoba nesmí jevit žádné příznaky nemoci.

 Info antigenní testy

Antigenní testy návštěvám neprovádíme. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme návštěvu realizovat v den testování, návštěvu umožníme nejpozději 48 h po testu. Test můžete absolvovat v Nemocnici Litomyšl.

Na test je nezbytné se rezervovat na: https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-pardubickeho-kraje-a-s-litomyslska-nemocnice-antigenni-testovani

CO S SEBOU: doklad totožnosti a kartičku pojišťovny, vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost – naleznete u registrace

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat jednou za 3 dny

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá negativní výsledek testu (POC/ PCR), potvrzení, že je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem – od praktického lékaře, případně originál certifikátu MZČR o provedení očkování.

Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.

 • Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem;
 • Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Pokud v respirátoru již přicházíte, požadujeme k jeho překrytí použít naši sterilní roušku;
 • Vzhledem k vysokému nebezpečí zavlečení nákazy do zařízení návštěvy dále vybavíme štítem a ochranným oblekem;
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.
 • Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h).

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Systém vycházek klientů

 Klienti, kteří mají ukončené dvoufázové očkování proti COVID (14 dní od podání druhé dávky) mohou jít mimo prostory budovy, a to bez dalších omezení (izolace, testování antigenními testy). Zůstává povinnost nosit respirátor!

Klientům, kteří nejsou proočkováni, stále nedoporučujeme opouštět budovy zařízení – po návratu bychom museli přistoupit k umístění osoby oddělených prostor (izolace) a dále testovat. Nedisponujeme prostory k izolaci.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 1. 3. 2021

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí. Ke kontaktu s blízkými můžete využít i  telefonu či aplikace whatsApp. Pomůžeme vám.

Do zařízení bude po nezbytně nutnou dobu umožněn vstup pouze osobám, které se prokáží negativním výsledkem antigenního či PCR testu. Případně osobám, které se prokáží originálním potvrzením od lékaře, že v posledních 90 dnech byly pozitivní na COVID 19, či osoby, které získají výjimku stanovenou ředitelkou.

Info antigenní testy

Antigenní testy návštěvám neprovádíme. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme návštěvu realizovat v den testování, návštěvu umožníme nejpozději 48 h po testu. Test můžete absolvovat v Nemocnici Litomyšl.

Na test je nezbytné se rezervovat na: https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-pardubickeho-kraje-a-s-litomyslska-nemocnice-antigenni-testovani

CO S SEBOU: doklad totožnosti a kartičku pojišťovny, vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost – naleznete u registrace

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat jednou za 3 dny

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá negativní výsledek testu (POC/ PCR), či potvrzení, že je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem – od praktického lékaře.

Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra, výjimku povoluje ředitelka.

 

 

 

 

 

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.

 

Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem;

 • Respirátor lze zakoupit u nás za nákupní cenu;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Pokud v respirátoru již přicházíte, požadujeme k jeho překrytí použít naši sterilní roušku;
 • Vzhledem k vysokému nebezpečí zavlečení nákazy do zařízení návštěvy dále vybavíme štítem a ochranným oblekem;
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.
 • Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707 (pracovní dny 9-14h).

 

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

 

Systém vycházek klientů

Klientům v současné chvíli nedoporučujeme opouštět budovy zařízení – po návratu bychom museli přistoupit k umístění osoby oddělených prostor (izolace) a dále testovat. Nedisponujeme prostory k izolaci.

 

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

 

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 1. 2. 2021

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Respektujte veškerá další nařízení, se kterými Vás pracovník seznámí.

Do zařízení bude po nezbytně nutnou dobu (do ukončení očkování) umožněn vstup pouze osobám s negativním antigenním či PCR testem. Případně osobám, které se prokáží originálním potvrzením od lékaře, že v posledních 90 dnech byly pozitivní na COVID 19.

 Info antigenní testy

Antigenní testy návštěvám neprovádíme. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme návštěvu realizovat v den testování, návštěvu umožníme nejpozději 48 h po testu. Test můžete absolvovat v Nemocnici Litomyšl.

Na test je nezbytné se rezervovat na: https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-pardubickeho-kraje-a-s-litomyslska-nemocnice-antigenni-testovani

CO S SEBOU: doklad totožnosti a kartičku pojišťovny

vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost – naleznete u registrace

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat pouze jednou za 3 dny

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

 • na čísle 737 050 976 Domov na Skalce (do odvolání uzavřen)             
 • na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Předkládá negativní výsledek testu (POC/ PCR), či potvrzení, že je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem – od praktického lékaře.

Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.

Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem;

 • Respirátor lze zakoupit u nás za cenu 25 Kč;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Pokud v respirátoru již přicházíte, požadujeme k jeho překrytí použít naši sterilní roušku;
 • Vzhledem k vysokému nebezpečí zavlečení nákazy do zařízení návštěvy dále vybavíme štítem a ochranným oblekem;
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.
 • Žádosti o výjimky přijímá a dále administruje/povoluje POUZE ředitelka. Volejte 602 520 707.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Systém vycházek klientů

Klientům v současné chvíli nedoporučujeme opouštět budovy zařízení – po návratu bychom museli přistoupit k umístění osoby oddělených prostor (izolace) a dále testovat. Nedisponujeme prostory k izolaci.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

 

AKTUALIZACE K 27.1. 2021

Včera jsme na mikrobiologii do nemocnice odváželi cca 50 vzorků pro vyšetření na COVID 19. Akutní nákaza na Domově na Skalce byla potvrzena a tak pokračujeme v nastavených hygienických opatřeních. Je třeba zmínit, že mnoho klientů je ještě v 90 denní ochranné lhůtě a nelze jednoznačně určit, zda existence COVID znamená akutní přítomnost či pozůstatek z listopadové nákazy. Z preventivních důvodů na doporučení hygieny Svitavy jsme tedy vytvořili izolační zóny pro péči o klienty s pozitivním nálezem. S rodinami našich klientů jsme v intenzivním telefonickém kontaktu.
Nyní proběhnou další dva odběry na PCR u pracovníků s časovým odstupem cca 5 a 7 dnů. V případě velmi příznivé situaci, bychom mohli o znovu vpuštění návštěv do zařízení rozhodovat 9. 2. 2020.
Domov pod Školou zatím zůstává návštěvám otevřen. V tuto chvíli je ovšem ukončena možnost objednat se na další návštěvy. Klientům nedoporučujeme odcházet mimo budovu. O změnách v systému návštěv budeme informovat co nejdříve. Děkujeme

AKTUALIZACE K 25.1. 2021

Nákaza COVID 19 v Domově Na Skalce
Při pravidelném testování zaměstnanců v neděli a v pondělí jsme zjistili tři pozitivní antigenními testy. Stejným způsobem byl diagnostikován jeden z klientů. Situaci řešíme s hygienou. Během zítřka, tj. 26.1. budou otestováni všichni pracovníci i klienti DZR, abychom potvrdili či vyvrátili naše podezření.
Ve spolupráci s hygienou přijímáme v této situaci nezbytná opatření. Jedním z nich je i ZÁKAZ NÁVŠTĚV.
Pokud by blízcí chtěli klientům Domova Na Skalce přinést balíček, je možné jej předat pracovníkům u vchodových dveří. Prosíme, noste pouze trvanlivé potraviny, abychom mohli nechat balíček v „karanténě“.
O dalším vývoji situace vás budeme informovat na fb a webových stránkách CSP..
Děkujeme, že jste s námi a stále nám vyjadřujete podporu.
Situace na Domově pod Školou zůstává beze změny, návštěvy jsou povoleny – viz níže.

 

AKTUALIZACE K 3.1. 2021

Systém návštěv/ vycházek, platnost od 3. 1. 2021

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře. Návštěva respektuje veškerá další nařízení, se kterými je pracovník seznámí.

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

na čísle 737 050 976 Domov na Skalce

na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty. Klient s akutní nákazou COVID 19 je v izolaci, návštěva možná pouze ve specifických případech – iniciuje vrchní sestra.

Antigenní testy návštěvám neprovádíme a nevyžadujeme. Přesto doporučujeme je před návštěvou absolvovat. Je důležité pro bezpečí vašich blízkých udělat maximum a nyní lze zdarma absolvovat i v nemocnici Litomyšl. Naši zaměstnanci musí toto testování podstupovat co 5 dnů.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.

Návštěva má po celou dobu pobytu zakryté dýchací cesty respirátorem;

 • Respirátor lze zakoupit u nás za cenu 25 Kč;
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si (musíte tedy použít nový respirátor);
 • Pokud v respirátoru již přicházíte, požadujeme k jeho překrytí použít naši sterilní roušku;
 • Vzhledem k vysokému nebezpečí zavlečení nákazy do zařízení návštěvy dále vybavíme štítem a ochranným oblekem;
 • Návštěvy se konají dle našeho vnitřního nařízení – v pokoji klienta, případně v návštěvní místnosti. Místo setkání stanoví pracovník a návštěva je povinna uposlechnout. Návštěvy minimalizuje pohyb po zařízení.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Systém vycházek klientů

Klient/ka může opustit budovy zařízení. Doporučujeme max. dobu vycházky 6h. U osob, které neprodělaly onemocnění COVID nelze vycházku umožnit – neb bychom ji museli bezprostředně po návratu umístit do oddělených prostor (izolace) a dále testovat. Nedisponujeme prostory k izolaci.

Vládní usnesení dále nařizuje, že uživatel po celu dobu vycházky, používá respirátor třídy FFP2.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

AKTUALIZACE K 28.12. 2020

Vážení blízcí a naši příznivci, máme podezření na nákazu klienta COVID v Domově pod Školou. Po konzultaci s krajskou hygieničkou projdou všechny do teď negativní osoby v co nejbližší době testováním PCR. Do odvolání rušíme z preventivních důvodů veškeré návštěvy! Děkujeme za pochopení. Alena Fiedlerová, ředitelka

AKTUALIZACE K 27.12. 2020

Ani dneškem se pro návštěvy u nás nic nemění. Možnost navštívit blízké v obou našich Domovech zůstává. V platnosti je stále objednávkový systém návštěv (lze se objednat v pracovních dnech 9 – 14 hodin). Nutností je dodržování protiepidemických pravidel. Dbejte proto, prosím, instrukcí personálu.

AKTUALIZACE K 18.12. 2020

Návštěvy jsou možné již v obou domovech- tedy v Domově Na Skalce i Domově Pod Školou. Je třeba však dodržovat postupy, které vycházejí z vládních nařízení.

Systém návštěv/ vycházek

Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře.

Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě, a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h:

na čísle 737 050 976 Domov na Skalce

na čísle 702 248 473 Domov pod Školou

Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu, podstoupí měření teploty.

Antigenní testy návštěvám neprovádíme a nevyžadujeme. Přesto doporučujeme je před návštěvou absolvovat. Je důležité pro bezpečí vašich blízkých udělat maximum a nyní lze zdarma absolvovat i v nemocnici Litomyšl. Naši zaměstnanci musí toto testování podstupovat co 5 dnů.

Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.

Návštěva má po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem

 • Respirátor lze zakoupit u nás za cenu 25 Kč
 • Lze použít vlastní respirátor, který při vstupu do budovy vyjmete ze sterilního obalu a nasadíte si
 • Pokud v respirátoru již přicházíte, požadujeme jeho překrytí naší sterilní rouškou

v prvních dnech vyžadujeme i nošení štítu. Návštěva respektuje veškerá další epidemická nařízení, se kterými je pracovník seznámí.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

 

Systém vycházek klientů

Klient/ka může opustit budovy zařízení. Pokud by to bylo na více než 6h v jednom dni, pak dle usnesení vlády č. 1325 z 14. 12. 2020 musí být bezprostředně po návratu umístěn/a do oddělených prostor, do 72 musí podstoupit antigenní POC test, tento test musí být opakován po 4 dnech. V případě, že jsou oba testy negativní, pak může opustit oddělené prostory.

Abychom tomuto předešli, prosíme, abyste své blízké vzali na návštěvu či vycházku max. na 6h.

Vládní usnesení dále nařizuje, že uživatel po celu dobu vycházky, používá respirátor třídy FFP2. Respirátory jsou k dispozici na recepci v ceně 25,– Kč/ks.

Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost. Děkujeme, že s námi neřešíte smysluplnost některých nařízení (nejsou z naší hlavy) a těšíte se z možnosti vidět své blízké.

Fiedlerová Alena, ředitelka, v. r.

 

AKTUALIZACE K 15.12.

Vážení blízcí našich klientů. Situace zatím u nás zůstává nezměněna. Návštěvy probíhají v Domově Na Skalce POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě na čísle 737 050 976 a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h.

Při návštěvách je nutno dodržovat pokyny pracovníků.

Děkujeme Lékařům bez hranic za video : https://youtu.be/BPipKU-b42c

Buďte prosím ohleduplní. Děkujeme.

V Domově pod školou jsou prozatím návštěvy rizikové vzhledem k onemocnění COVID.  Možnost návštěv se tedy stále vztahuje převážně na klienty v terminálním stádiu onemocnění.

 

AKTUALIZACE K 3.12.

Vážení blízcí, dnes pro vás máme informace, jak u nás budou probíhat návštěvy. Nastavení systému bylo konzultováno s praktickým lékařem našich klientů a vedením hygieny.

Domov na Skalce
V sobotu proběhnou první návštěvy.
Návštěva přichází POUZE po předchozí telefonické domluvě. Telefonicky se lze dohodnout na návštěvě na čísle 737 050 976 a to v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00h.
Návštěva při vstupu vyplňuje čestné prohlášení ohledně svého zdravotního stavu. Žádáme Vás, abyste nechodili, pokud se necítíte dobře.
Návštěva u klienta = maximálně dvě osoby, max. 1x týdně.
Návštěva má při vstupu a po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty a respektuje veškerá epidemická nařízení se kterými je pracovník seznámí.
Délka návštěvy je maximálně 15 minut.
Domov pod Školou
Vzhledem k aktuální situaci a probíhajícímu onemocnění COVID u několika klientů je Domov pod školou pro návštěvníky rizikový. Možnost návštěv se tedy stále vztahuje převážně na klienty v terminálním stádiu onemocnění. Další hodnocení situace proběhne dne 8.12. a to po konzultaci s praktickým lékařem a vedením hygieny.
Všeobecné informace k testování návštěvníků v Domovech pro seniory a v Domovech se zvláštním režimem:
Vzhledem k upřesnění vládního opatření č. 1264 a po právní konzultaci, jsou naši klienti v uvedených výjimkách a z tohoto důvodu nebudeme požadovat antigenní test ani žádné další dokumenty o prodělání virové nákazy COVID.
Zde vyjmenováváme výjimky, u kterých je návštěva umožněna bez testování:
1. uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
2. uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
3. uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
Děkujeme vám všem za Vaši podporu a těšíme se na vás. Alena Fiedlerová, ředitelka

 

AKTUALIZACE K 21.11.

Ježíškova vnoučata a děni v CSP
Vánoce se blíží mílovými kroky a dnes někteří z vás začínají rezervovat přáníčka našich klientů v projektu Ježíškova vnoučata. Naše výzva na pomoc s vánoční výzdobou se setkala s obrovským zájmem, plníme volná skladovací místa krabicemi s dekoracemi od vás a moc se těšíme, až je začátkem prosince začneme umísťovat. Snad už v té době budou při výzdobě nápomocni i někteří klienti.
A tím se dostáváme k aktuálnímu popisu situace u nás. V současnosti dle nadřízení testujeme co 5 dnů ty, kteří nebyli COVID pozitivní. Během tohoto víkendu absolvuje test 47 zaměstnanců a 25 klientů. Případní pozitivní musí absolvovat ještě konfirmační test v odběrovém místě. Nákazu COVID 19 se nám podařilo zpomalit a díky tomu naše zdravotní sestřičky i pečovatelky dostávají prostor starat se ve zvýšené míře o nemocné, kteří to potřebují. Všech 8 oxygenátorů je ihned k dispozici, praktický lékař našich klientů vyvíjí maximální úsilí, abychom vše zvládli.
Přesto mnoho našich klientů s křehkým zdravím zvládá nákazu s vypětím sil. A v některých případech jsme museli změnit péči na paliativní, přestat bojovat a doprovodit klienta na „druhý“ břeh. I v této době se snažíme co nejvíce podporovat rodinu, umožňujeme rozloučení.
Všechny týmy v naší organizaci se „perou“ s dalšími a dalšími problémy, které denně nastávají, s vervou. O klienty je dobře postaráno. I prosinec bude pravděpodobně velmi náročný.
V nelehké době jako je tato, je třeba dnes a denně děkovat kolegům a kolegyním, že ve zpoceném tričku v neprodyšném obleku, s respirátorem na puse, štítem na očích, vlasech v síťce, návlecích na nohách umí na tváři vykouzlit úsměv. Věříme, že se situace postupně stabilizuje a k lepším časům začneme směřovat. Zatím nám řasenky, rtěnky a stíny leží ladem v koupelnách, ale jejich čas zase přijde.
Hodně zdravíčka, mnoho krásných myšlenek a trpělivosti přejeme všichni z CSP.

AKTUALIZACE K 9.11. 2020

Pomůžete nám udělat hezké Vánoce?

Z televize na nás útočí vánoční reklamy, v potravinách a marketech nabízejí čokoládové figurky a kolekce. Brzy se zahalí do vánoční nálady i obchůdky na náměstí. A my máme pro naše sledovatele výzvu. Pomozte nám letos s výzdobou našich domovů. Uvítáme vánoční dekorace z přírodních materiálů (adventní věnce, vánoční růže, andílky, vyzdobené malé stromečky), abychom mohli vyzdobit a provonět společné prostory a pokoje našim klientům.

Život v Domově na Skalce se vrací k „normálu“. K normálu, kdy personál nosí „jen“ respirátor, častěji jednorázové rukavice a dbá zvýšených bezpečnostních pravidel, a to hlavně v oblasti dezinfekce.

V Domově pod Školou jsme v pátek uzavřeli dvě nejvyšší patra do zpřísněného režimu. Všichni pracovníci zde nosí respirátory, štíty, ochranné pláště, čepce, návleky na obuv, dvoje jednorázové rukavice. S virem COVID 19 se potýká 14 klientů. Abychom zvládali změny zdravotních stavů u nemocných klientů, zapůjčili jsme si další oxygenátory. Disponujeme tak 7 přístroji. A abychom zvládli ošetřit všechny klienty, navýšili jsme počet zdravotních sestřiček. Skvělou pomocí jsou pečovatelky z druhé služby, které jsou po onemocnění COVID a samy se nabídly v izolované službě vypomoci.

Ulevit se snažíme ve všech provozech a stále nabíráme brigádníky. Situace je personálně zvladatelná, ale vyčerpávající fyzicky i psychicky. Kolegové i kolegyně velmi zodpovědně hodnotí svůj zdravotní stav a případné setkání s pozitivním. Hned řešíme, v případě pochybností vyřazujeme ze směn a rychle posíláme na PCR testy na oficiální testování.

A jak je to se slibovaným testování zajištěným MZCŘ pro zaměstnance a klienty našich služeb? Kromě nařízení, že ho musíme (tedy musíme na něj vyčlenit kapacity našich zdravotních sester) udělat nejpozději 11. 11. a případná sankce neuposlechnutí je 3 mil., nemáme žádné další informace. Nemáme ani testy. Vzhledem k situaci, která u nás panuje, budeme testovat klasickými a přesnějšími PCR testy 11. 11. 2020 a výsledky zpracuje certifikovaná laboratoř. Testy projdou všichni do této doby negativně testovaní klienti, zdravotní sestry, pečovatelky, uklízečky a údržbáři. Ze zaměstnanců jsou to všichni, kdo se setkávají s klienty. S následnými testy podle nařízení musíme pokračovat 16. 11. 2020. A pak dalších a dalších 5 dnů. Snad je to té doby obdržíme.

Přes všechno to, co nám pandemie Covid-19 bere, (návštěvy blízkých, viditelný úsměv, energii…) se snažíme v obou Domovech o to, aby se pracovníci i klienti cítili co možná nejlépe. Chystáme se na přicházející advent, plánujeme opětovné zapojení se do akce Ježíškova vnoučata. Těší nás nabídky pomoci zvenčí a slova podpory od lidí známých i neznámých. Vidíme, že v tom nejsme sami, a to nám dává jistotu, že všechno zvládneme.

AKTUALIZACE K 21.10. 2020

Negativní je pozitivní a nebo naopak?

Včera podstoupilo našich 20 zaměstnanců, kteří věnují péči klientům v uzavřeném oddělení s COVID 19 pozitivními (Domov na skalce), kontrolní test PCR. S úlevou jsme si vyslechli 20 x negativní. Ze srdce nám spadl ohromný balvan. Takže žádné další izolace pro zaměstnance. Domov pod školou jede stále bez omezení.

Máme kolem sebe mnoho skvělých lidí a tak po výzvách pana starosty, pana místostarosty, Davida Zandlera, … a mnoha dalších lidí, nám na pomoc přispěchaly volné ruce. V rámci projektu Sestry v záloze máme rozjednanou sestřičku na krátkodobou výpomoc, aby ulehčila těm našim řadovým. Nemusíme tedy studovat jak požádat o pomoc Armádu. A to je jedna ze skvělých zpráv. Kdo byste ještě měl chuť, volej na 602 520 707 – děláme si seznam a když se situace přiostří, víme kam volat.

Další dobrá zpráva je, že naši klienti jsou velcí bojovníci. Situace není dramatická, ale může taková být zítra. Na podporu dýchání se nám podařilo navýšit přístrojové vybavení a tak v záloze čeká 5 oxygenátorů – přístroje na podporu dýchání. Hodně důležité je teď motivovat klienty k pití a podporovat při jídle. Díky naší skvělé vrchní sestře máme v zásobě velké množství nutridrinků a různých výživných pudingů a doplňků. Když to opravdu nejde, jsou v záloze naše sestřičky s infuzí.

A dnes poslední zpráva. Rozběhli jsme testování našim novým přístrojem ICHORMA 2. V rámci podezření na COVID 19 děláme kontrolní odběry zaměstnancům, případně klientům. Funkčnost jsme si vyzkoušeli v praxi. U covid pozitivního skutečně test vyšel pozitivní. Odběr z nosu není nikterak příjemný. Přesto naši zaměstnanci, kteří mají pocit, že u nich není se zdravím vše v pořádku (stačí rýma, či drobná bolest hlavy) či mají obavu ze setkáním s pozitivním, sami chodí a vyšetření dobrovolně podstupují. Jedno vyšetření trvá 12 minut, v případě hromadného testování lze urychlit. Pro zajímavost jsme vyzkoušeli i čínské rychlolety, kterými jsme se na základě vládního nařízení co 14 dní testovali na jaře a všechny 4 pozitivní osoby nám vyšli negativně. Tak to je.

Buďte dál s námi, děkujeme všem za obrovskou podporu.

 

AKTUALIZACE K 19.10. 2020

I dnes, v pondělí 19.10.2020, bych Vás ráda informovala o dění v našich službách. A prosím, dočtěte až do konce.

Domov pod školou – domov pro seniory. Zde jsme upravili režim volnočasových aktivit. V tuto chvíli běží pouze formou individuální práce. Omezujeme na minimum společné setkávání klientů. Klienti mají možnost využít podpory při telefonování, videosetkáních s rodinou. Svému blízkému můžete přinést na recepci balíček. Všichni zaměstnanci této služby jsou nadstandardně vybaveni respirátorem, štítem na ochranu obličeje, jednorázovými zástěrami. V rámci epidemických opatření jsme zvýšili frekvenci výměny oblečení klientů, ložního prádla, pracovního oblečení. Využíváme germicidní lampy pro minimalizaci virové zátěže.

Domov na skalce – domov pro osoby se zvláštním režimem. Pracovníci jsou vybavení obvyklými ochrannými pomůckami pro úsek, kde je výskyt COVID 19. Jde tedy o ochranné obleky, kombinézy, respirátory FFP2, štíty, čepce, jednorázové návleky. I zde využíváme germicidních lamp pro likvidaci virů. V rámci epidemických opatření jsme zvýšili frekvenci výměny oblečení klientů, ložního prádla, pracovního oblečení. Péče o klienty probíhá ve běžném režimu. Klienti jsou vysazováni, polohováni, probíhá aktivizace. V tuto chvíli lze popsat stav pozitivně diagnostikovaných klientů jako s lehkými symptomy. Jsou unavení, pokašlávají. Situace se ovšem může rychle velmi dramaticky změnit. Proto řešíme další dovybavení se kyslíkovými maskami, oxygenátory. Jsme v úzkém kontaktu s blízkými klientů. Spolupráce s lékařem je velmi intenzivní.

Co potřebuji zdůraznit. Jedno z našich poslání je „Zachovávat úctu ke každému člověku a uznávat jeho lidskou důstojnost až do konce života.“ Už z toho vyplývá, že provázíme naše klienty i na cestě umíráním. Naši klienti umírají. Nebudu vytahovat statistiky, ale do dnešního dne nevybočují počty zemřelých v naší organizaci počty v uplynulých letech. Tento měsíc bude jeden z našich klientů slavit 100 narozeniny. Máme mnoho klientů narozených ve 20, 30 letech minulého století. Klienti ve velmi vážném stavu u nás nejsou výjimkou. Mnoho našich klientů je upoutaných na lůžko. Proto jsme vybudovali skvěle fungující zdravotní tým. Jsme vybaveni EKG, odsávačkami, oxygenátory, různými analyzátory, … někdy provoz připomíná LDN, někdy trochu JIP. Většina lůžek je vybavena polohou kardiackého křesla. Ale chceme se věnovat i tomu sociálnímu a plnit přání a volný čas našich klientů.

Vezměte, prosím, při čtení senzačních zpráv o naší organizaci moje slova v úvahu. Je velký rozdíl v situaci, kdy je ve vážném zdravotním stavu malé dítě a kdy je ve vážném zdravotním stavu člověk stáří pokročilého, vysokého věku (75-89 let) či člověk v období dlouhověkosti (nad 90 let), který má mnoho dalších chorob. Ráda bych, aby si tato slova vzali k srdci reportéři dychtící po článku na první stránce. Je jednoduché upravit článek z mých slov na Facebooku a přidat si něco, co zatraktivní článek. A také, aby si ověřili pravdivost zdroje, a možná i popřemýšleli o souvislostech, než něco vypustí do světa.

Chceme i v takto složité situaci podržet klienta za ruku a když přijde jeho čas, doprovodit jej na druhý břeh.

Informace ke zdravotnímu stavu klientů podává blízkým pouze vrchní sestra a to každý pracovní den mezi 13 – 14 hodinou. Kontaktovat ji můžete na telefonním čísle 702 229 264. Pokud by Vám telefon nezvedala, pravděpodobně pečuje o klienta. Zavolá Vám zpět.

Pokud by se zdravotní stav klienta horšil z jakéhokoli důvodu (nejen kvůli covid-19), budeme jeho blízké neprodleně informovat, tak jako to děláme vždycky.

Víme, že máte o své blízké starost, přesto vás prosíme, nevolejte s dotazy na zdravotní stav na pevnou linku ani na telefon vedoucích péče. Volejte ve stanovenou dobu, abychom během dne mohli pečovat o klienty. Děkujeme.

Přeji všem hodně odvahy, schopnosti tolerance, empatie vůči ostatním. Víme, že před námi nejsou lehké časy. Zvládneme to a z celé situace vyjdeme možná chytřejši, silnější. Alena Fiedlerová, ředitelka

 

AKTUALIZACE K 15.10. 2020

Vážení blízcí našich klientů a příznivci organizace, situace kolem nás nabírá na vážnosti, domovy kolem nás jsou zasažené nákazou a to v různém rozsahu. Ani naše obrana neodolala náporu navyšujícího se počtu pozitivních osob v našem okolí. V tuto chvíli máme 4 kolegyně v nařízené izolaci a přejeme jim co nejklidnější průběh onemocnění a těšíme na jejich návrat. Na doporučení hygieny SY bylo právě ukončeno plošné testování na onemocnění COVID 19. Prošli jím všichni zaměstnanci, kteří se pohybují na Domově pod Skalkou a klienti ubytování ve zmíněné budově.
Testování provedla pracovnice Armády ČR s kolegou, který jí asistoval a to přímo na místě poskytování služby. I v takto těžkých chvílích lze napsat, že testování proběhlo v klidné a vstřícné atmosféře, určitě díky profesionálnímu přístupu odběrového týmu. Testování klientů bylo zrealizováno za podpory jim známých pracovnic v té samé pohodě. Výsledky budeme znát pravděpodobně zítra a budeme vás opět informovat.

Naši zaměstnanci pohybující se v prostorách Domova na Skalce dbají zvýšených epidemických opatření. Mají k dispozici další ochranné pomůcky jako jednorázové zástěry, ochranné obleky, štíty.

Domov pod školou běží zatím ve standartním režimu, žádný pozitivní pracovník ani klient zde není.

V tuto chvíli jsme zažádali o výpomoc studentů – uložení pracovní povinnosti. Zatím péči zvládáme, ale nechceme být zítra nepříjemně překvapeni a tak kroky k zajištění kvalitní služby dělám vždy s předstihem.

Nepříjemnou situaci dokážeme zvládat díky velmi kvalitní spolupráci hygieny SY, našeho praktika MUDr. Pávka, praktika našich klientů MUDr. Dezorta, odběrového týmu a týmu všech zaměstnanců v CSP.

I naši zaměstnanci mají děti, rodiče, vnoučata, …, jezdí autobusem, chodí nakupovat. Buďte opravdu zodpovědní a minimalizujte potenciální možnost přenosu nemoci COVID 19. Možná neohrozíte sebe a své blízké, ale možná ohrozíte někoho, koho vůbec neznáte.

Držte nám pěsti i palce. Děkujeme.

 

AKTUALIZACE 9.10. 2020

Vážené rodiny našich klientů, příznivci Centra sociální pomoci města Litomyšl,

v pátek 9.10. byla zjištěna u jedné osoby nákaza COVID–19. Na základě nařízení vlády jsou oba dva domovy uzavřené návštěvníkům již od minulého týdne. Všichni zaměstnanci dodržují přísná epidemická nařízení a nosí respirátory.
Aktuálně je vedení CSP v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje – Svitavy a společně tvoří opatření odpovídající situaci. Probíhá testování PCR zaměstnanců, kteří byli s uvedenou osobou v blízkém kontaktu.

Připomínáme možnost videohovorů s Vašimi blízkými, a to každý pracovní den v době od 9:30 do 15:30 hod. Máte-li zájem videohovor uskutečnit, dejte prosím, vědět PŘEDEM! Balíčky pro Vaše blízké můžete nechávat na recepci.

Videohovory: Domov pro seniory (pod školou)
kontakt pro dohodnutí videohorovu: 604 924 078
Messenger (profil Csp Litomyšl)
WhatsApp tel: 604 924 078

Domov se zvláštním režimem (na skalce)
kontakt pro dohodnutí videohovoru: 737 050 976
WhatsApp tel: 737 050 976

Další opatření a kroky v organizaci vedoucí ke zvládnutí situace:
– Nákup přístroje ICHOMA II – vlastní testování pracovníků na COVID 19, věříme, že testování budeme moci začít během následujících dnů.
– Přijímání dalších zaměstnanců na překlenutí podzim 2020 – jaro 2021.
– Zaregistrování se do projektů, kde pomáhají se sháněním dobrovolníků, kteří by mohli v problematických situacích vypomáhat (pečovatelky, zdravotní sestry, pradleny, recepční, kuchařky).
– Do zásoby nakoupeny tisíce chirurgických roušek, stovky respirátorů, desítky tisíc nitrilových rukavic, stovky litrů dezinfekce a další potřebné vybavení.

Informace týkající se návštěv a zájemců o služby našeho zařízení
Žádáme rodinné příslušníky stávajících klientů a zájemce o služby našeho zařízení, aby se kontaktovali v případě potřeby telefonicky či e-mailem se sociálními pracovnicemi.
Veškeré úkony, např. podání žádosti, doplňování žádostí apod., budou probíhat bezkontaktně.

Všem přejeme pevné nervy a zdraví.

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se