Od 1.7. 2020 změna systému návštěv

Od 1.7.2020 reagujeme na další rozvolňování změnou systému návštěv tak, aby byl přívětivější pro klienty a jejich blízké a zároveň jsme byli schopni dodržet všechna platná hygienická nařízení.
– Návštěvy není již třeba objednávat předem
– Doba návštěvy je 50 minut
– Návštěvy mohou přijít v daných návštěvních hodinách a to takto:

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
PONDĚLÍ 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
ÚTERÝ 10:00, 11:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
STŘEDA 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
ČTVRTEK 10:00, 11:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
PÁTEK 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
SOBOTA 10:00, 11:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
NEDĚLE 10:00, 11:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Návštěva v 11 hodin je možná pouze do 11:30 vzhledem k podávání oběda.

Pokud tedy návštěva přijde např. ve 14:20, smí vstoupit do budovy v 15:00.

Stále platí, že ke klientovi mohou ve stejnou dobu přijít maximálně dvě osoby. Stále je nařízeno vést evidenci návštěv a měřit jim teplotu. A stále je třeba po každé návštěvě dezinfikovat všechny prostory, v kterých se vyskytovala (klika, vstupní prostory, chodba, pokoj…).

Na naše pracovníky kladou tato opatření zvýšené nároky, proto žádáme všechny návštěvníky o dodržování nastavených pravidel tak, aby návštěvy byly příjemným setkáváním, nikoli licitováním o výjimkách.

Naši pracovníci se těchto pravidel budou striktně držet, nežádejte po nich, aby vás pustili na návštěvu v jiný než je stanovený čas, nemohou to udělat.

Vládním nařízením u nás  zůstává i po 1.7. 2020 povinnost nosit roušku

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se