Návštěvy v CSP od 25.5. 2020

Návštěvy v CSP od 25.5.

Vážení blízcí našich klientů, rychle se nám blíží termín, kdy budete moci opět vstoupit do CSP a potěšit nejen své blízké. I my, pracovníci, se na vás velmi těšíme.

Abychom zvládli „nápor“ a dodrželi všechna bezpečnostní a hygienická opatření, připravili jsme tiskopis čestné prohlášení o bezinfekčnosti – to musí každý návštěvní (za dítě do 15 let zákonný zástupce) při vstupu vyplnit. Náš pracovník u vstupu Vás bude instruovat – změříme vám teplotu, a až bude seznámení se všemi postupy, můžete si užít chvilky se svým blízkým.

Protože se potřebujeme naučit, jak fungovat v „novém“ režimu, prosíme, abyste řádně dbali všech pokynů zaměstnanců. I my budeme postupně vlastní nařízení uvolňovat. Buďte trpělivý a vstřícní. Každý ze zaměstnanců několik týdnů bránil před nákazou Vašeho blízkého.

 

Nejzásadnější změny v návštěvách jsou:

 • návštěva bude organizována pracovníky CSP
 • návštěvu je nutné telefonicky ohlásit, s pracovníkem CSP společně dohodnout termín a čas návštěvy, ohledně návštěv je možné volat v pracovní dny od 9–12 hodin
  • Domov pro seniory                 číslo: 702 248 473
  • Domov se zvláštním režimem číslo: 737 050 976
 • na návštěvu k jednomu klientovi půjdou vždy max. 2 osoby,
 • příchod, odchod a jméno navštíveného budou návštěvy povinny hlásit na recepci (DS) / ve vstupních prostorách (DZR),
 • návštěvní doba v CSP bude do odvolání mezi 13:00 -16:00h, v pracovní dny i o víkendech,
 • do odvolání je možná návštěva v max. délce 20 minut,
 • pracovník CSP bude aktivně vyzývat návštěvníky k dodržování hygienických předpisů, pokud návštěvník neuposlechne, bude vyzván k ukončení návštěvy,
 • nedoporučujeme návštěvám nosit balíčky (riziko zavlečení nákazy), doporučujeme nakoupit v recepci CSP
 • na recepci je možné zakoupit za nákupní cenu sterilní roušku a jednorázové rukavice
 • návštěvník i klient by neměli být v blízkém kontaktu – dodržovat odstup 1,5-2m.

 

 

 

Další příspěvky

Ježení s Adfors

Málo komu se stane, že Ježíšek dorazí už na začátku prosince. Nám ano. Pracovníci Adfors Litomyšl přišli zpříjemnit našim obyvatelům advent a donesli věci, které

Mikuláš 2022

Ani letos nemohla u nás v Domovech chybět trojice Mikuláše, čerta a anděla. Navštívila společné setkání obyvatel v klubovně Domova pod školou i Domova na

Přes prázdniny jsme nezaháleli

Prázdniny jsou obvykle časem výletů, poznávání, radosti a zážitků. Věřte nebo ne, ani u nás tomu není jinak. Vyrazili jsme na pivo a limonádu do