Návštěvy – informace k 9.6. 2020

I přes rozvolňující se opatření v ČR máme stále povinnost dodržovat mimořádné nařízení vlády týkající se pobytových služeb.
Stále tedy platí opatření, která byla s otevřením pro návštěvy nastavena.

– Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob. Délka návštěvy je max. 40 minut. Je možné klienta vzít ven (na vycházku, na zahradu).

– Klientům je možné nosit balíčky

– Každý vstupující musí mít na ústech roušku po celou dobu návštěvy
– Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID – 19 formou dotazníku.
– Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.
– V případě návštěv na dvou či vícelůžkovém pokoji, jsou umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky.
– Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce – je tedy nutné definovat celý pokoj a cestu příchodu.

 


Opatření, která jsou v současnosti v naší organizaci v běhu, reflektují tyto požadavky a naše možnosti.

Je proto nezbytně nutné se na každou návštěvu předem objednat a to v pracovní dny mezi 9 – 12 hodinou. K návštěvě Domova Pod školou na čísle 702 248 473, k návštěvě Domova Na skalce na čísle 737 050 976.
Do ukončení trvání vládního nařízení, nelze nastavená pravidla uvolnit.

Další příspěvky

Když nás navštíví kočka a pes

27. 6. 2024 V červnu nás navštívila terapeutická zvířata, kočka a pes. Udělali radost našim klientům na aktivitě, i těm, kteří do klubovny jít nemohli.

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,