Návštěvy – informace k 9.6. 2020

I přes rozvolňující se opatření v ČR máme stále povinnost dodržovat mimořádné nařízení vlády týkající se pobytových služeb.
Stále tedy platí opatření, která byla s otevřením pro návštěvy nastavena.

– Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob. Délka návštěvy je max. 40 minut. Je možné klienta vzít ven (na vycházku, na zahradu).

– Klientům je možné nosit balíčky

– Každý vstupující musí mít na ústech roušku po celou dobu návštěvy
– Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID – 19 formou dotazníku.
– Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.
– V případě návštěv na dvou či vícelůžkovém pokoji, jsou umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky.
– Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce – je tedy nutné definovat celý pokoj a cestu příchodu.

 


Opatření, která jsou v současnosti v naší organizaci v běhu, reflektují tyto požadavky a naše možnosti.

Je proto nezbytně nutné se na každou návštěvu předem objednat a to v pracovní dny mezi 9 – 12 hodinou. K návštěvě Domova Pod školou na čísle 702 248 473, k návštěvě Domova Na skalce na čísle 737 050 976.
Do ukončení trvání vládního nařízení, nelze nastavená pravidla uvolnit.

Další příspěvky

Vzdělávání pracovníků

11.9. 2023 Naši pracovníci se průběžně vzdělávají v tématech, která pro svoji práci potřebují. Jedním z nich paliativní péče – péče o klienty nevyléčitelně nemocné,

Babí léto u nás

11.9. 202 Síla slunečních paprsků už není taková jako v létě přesto nesmutníme. Děláme si radost různými aktivitami, které klienty těší. Při jedné z aktivit