Aktuální informace

Milé kolegyně, kolegové, blízcí a naši příznivci, vzhledem k situaci s COVID 19 s okamžitou platností zpřísňujeme epidemická opatření. Prvním krokem je povinnost všech zaměstnanců nosit v pracovních prostorách respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Opatření jsou zatím preventivního rázu, nákaza v našich zařízeních není prokázána. Situaci pečlivě sledujeme, komunikujeme s pracovníky krajské hygieny. Žádám tímto všechny, kdo vstupují do našich prostor, aby důsledně dbali našich nařízení, případné používání FFP2 u návštěvníků jen uvítáme. Děkuji za pochopení. Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka

 

Vedení CSP může s okamžitou platností rozhodnout o snížení počtu návštěvních dnů, doporučujeme sledovat náš FB či webové stránky.

 

Návštěvy nyní probíhají následujícím způsobem:

Návštěvní dny a časy (návštěva vždy začíná v celou hodinu. Pokud přijde někdo např. v 10:30, bude do Domova vpuštěn v 11:00).

Den/ čas návštěvy
ÚTERÝ 10:00 – 10:50, 11:00 – 11:30 14:00-14:50, 15:00 – 15:50, 16:00 – 16:50, 17:00 – 17:30
STŘEDA 10:00 – 10:50, 11:00 – 11:30 14:00-14:50, 15:00 – 15:50, 16:00 – 16:50, 17:00 – 17:30
SOBOTA 10:00 – 10:50, 11:00 – 11:30 14:00-14:50, 15:00 – 15:50, 16:00 – 16:50, 17:00 – 17:30
NEDĚLE 10:00 – 10:50, 11:00 – 11:30 14:00-14:50, 15:00 – 15:50, 16:00 – 16:50, 17:00 – 17:30

 

 

Na návštěvu je třeba se předem telefonicky objednat, volat lze každý pracovní den v čase 9:00 – 14:00 hodin:

Domov pro seniory: 702 248 473

Domov se zvláštním režimem: 737 050 976

Pokud si chtějí vzít blízcí klienta ven, návštěvní dny a časy nejsou omezeny (návštěva by neměla narušit chod služby, doporučujeme vrátit klienta do Domova do 17:30 ). Blízký, který chce jít s klientem ven svou návštěvu též ohlásí telefonicky předem.

 

Základní podmínky – založené na vládních opatřeních:

Ke klientovi mohou přijít současně maximálně dvě osoby.

Klient může mít maximálně dvě návštěvy týdně.

Vstup i strávený čas návštěvy v zařízení je možný jen v roušce.

 

 

UVĚDOMTE SI A TO NEJEN V RÁMCI PROSTOR CSP, ALE I PŘI VYCHÁZCE SE SVÝM BLÍZKÝM, ŽE JE V SOUČASNÉ SITUACI ZCELA NEVHODNÉ:

  • Pít z jednoho hrnku, sklenice, jedním brčkem;
  • Jíst zákusek jednou lžičkou;
  • Kousat do jednoho jablka více osob;
  • Lízat společnou zmrzlinu, …

 

 

Možná se ptáte, proč tato omezení…

Proč nemohu přijít kdykoliv?

Nezbytnost dodržet veškerá hygienická opatření a chránit před virovou infekcí naše klienty i pracovníky je časově, finančně i personálně velmi náročné.

Po každé návštěvě musíme vydezinfikovat prostory, kde se návštěva pohybovala. Tedy kliky, chodbu, židli, stůl…. Vstup návštěvy je administrativně zatěžující z důvodu potřeby vést seznamy návštěv, zapisovat kontakty, a také dohlížet na dodržování základních podmínek.

 

Proč nejsou návštěvy delší?

Návštěvy jsou 50 minutové proto, abychom umožnili setkání více klientům a současně nekumulovali velké množství osob na jednom místě. Návštěva v 11 a 17 hodin je zkrácená na třicet minut, podává se oběd/  večeře.

 

Proč nosíme roušky?

Nošením roušky chráníte svého blízkého, ostatní klienty zařízení i pracovníky, kteří se o klienty starají. Pokud si někdo nezodpovědně u nás v zařízení roušku sundá, ohrožuje tím zdraví klientů, pracovníků i chod služby – pokud onemocní naši pracovníci či budou v karanténě, budeme se potýkat s vážnými problémy zajistit nadále stejné penzum individuální péče.

Návštěvník tedy musí mít v našem zařízení bezpodmínečně nasazenou roušku a to přes celé dýchací cesty (ústa i nos). Naší povinností je návštěvníka upozornit na správné nošení roušky. Pokud návštěva neuposlechne a roušku si nenasadí dle pokynu pracovníky, bude ze zařízení vykázána.

NEZAPOMÍNEJTE: Naši pracovníci nosí roušky neustále po celou dobu služby. Vykonávají v ní všechny potřebné i fyzicky velmi náročné činnosti. Není tedy jediný důvod, proč by návštěvníci u nás nezvládli posedět se svým blízkým v roušce.

 

Proč je třeba se na návštěvy objednávat?

Pokud by ve stejný čas přišlo na návštěvu mnoho lidí, není v našich silách dodržet všechna hygienická opatření. I vzhledem k prostorám obou budov nejsme schopni zajistit, aby na pokoji či ve společných prostorách nebyla velká kumulace osob a tím zvýšené riziko přenosu respiračního onemocnění. Pracovník evidující rezervaci termínů návštěv zajišťuje, aby k této kumulaci nedocházelo.

 

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se