Změna vedoucích v obou službách

Skončilo léto a začíná příjemný podzim. Bude jako malovaný barevným listím a bude novou výzvou pro naše kolegyně, vedoucí péče a vlastně pro oba jejich týmy. Dne 1. 10. 2021 došlo k výměně vedoucích v jednotlivých službách.

Od dnešního dne se tedy budete na Domově pod Školou setkávat s paní Mgr. Olgou Radimeckou a na Domově na Skalce s paní Bc. Ivou Dočkalovou. Obě kolegyně patří k profesionálům ve svém oboru a věřím, že změna přinese další energii do obou služeb. Již nyní je také naplánována výměna aktivizačních pracovnic, která proběhne začátkem roku 2022.

A zda budou ještě nějaké změny, to přinese čas. V naší profesi velmi rychle může dojít k syndromu vyhoření a rotací chceme předejít této hrozbě. Oběma vedoucím i jejich týmům přeji vše nejlepší do další práce.
Telefonní čísla i mailové adresy zůstávají ve službách.

Paní Ivu Dočkalovou v Domově na Skalce (domov se zvláštním režimem) tedy můžete kontaktovat na telefonním čísle 737 050 976, případně emailem dzr@csplitomysl.cz

Paní Olgu Radimeckou v Domove pod Školou (domov pro seniory) kontaktujte na telefonu 702 153 134 (pevná linka 461 614 861), nebo mailem na adrese ds@csplitomysl.cz


Foto: po zákusku a kávě představení nové vedoucí klientům

Další příspěvky

Pracovníci procházejí vzděláváním

26.3. 2024 Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí naší práce je komunikace. S klienty, s jejich blízkými, mezi sebou, s nadřízenými, s kolegy z jiných úseků,

Návštěva z novin

12.3. 2024 Před časem nás navštívila paní redaktorka Zuzana Hronová, aby v rámci série reportáží zjistila, jak se žije v Domovech pro seniory. Zaměřila se