Úhrady

Úhrady za služby DS a DZR
Výše úhrady za ubytování a stravování se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Úhrady za ubytování na jednotlivých pokojích se různí v závislosti na počtu lůžek a vybavení pokoje. V poplatku za ubytování je zahrnuto i praní prádla a úklid.
Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí obyvateli domova zůstat minimálně 15 % jeho příjmů (zpravidla důchodu).
Za sociální péči hradí obyvatel domovů částku odpovídající  výši přiznaného příspěvku na péči.
Zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna, u které je senior registrován, v rozsahu obdobném jako v domácím prostředí. CSP není zdravotnickým zařízením. V souladu s §36 zákona o sociálních službách je zdravotní péče v CSP zabezpečována návštěvní službou (§4, odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). CSP zajišťuje svým klientům pomoc při péči o své zdraví dle doporučení a pokynů lékařů v rámci základních činností. Ošetřovatelskou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře poskytují odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci. Pokud je pro poskytnutí zdravotní péče nezbytná hospitalizace, je tato péče poskytována ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (v kompetenci lékařů).

Další poskytované služby, tzv. fakultativní činnosti (např. doprava k lékaři), se hradí dle platného ceníku.
Bližší informace o službách DS a DZR
Kancelář CSP,  Zámecká 500,  Litomyšl 570 01
provozní doba:  pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
telefon:  461 614 861, 461 614 860
e-mail:  csp.litomysl@tiscali.czreditel@csplitomysl.cz
www:  www.mpsv.cz (registr poskytovatelů sociálních služeb)