Ostatní činnosti

OSTATNÍ ČINNOSTI V SOULADU SE ZŘIZOVACÍ LISTINOU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Organizace v současné době neprovozuje žádné doplňkové činnosti.