Ostatní činnosti

OSTATNÍ ČINNOSTI V SOULADU SE ZŘIZOVACÍ LISTINOU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stravovací služby – obědy pro seniory docházející do jídelny v Domově Pod Školou

  • Počet obědů omezen – do využití kapacity kuchyně.
  • Konzumace obědů ve výdejní době v jídelně.
  • Donáška nebo dovážka obědů se neprovozuje.

Bližší informace o poskytování obědů:
Recepce CSP,  Zámecká 500, Litomyšl 570 01
provozní doba:   všední dny 6:30 – 19:00 hod.
telefon:  461 614 861