OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci ochrany osobních údajů níže naleznete postupy, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji:

ZÁJEMCI O PRÁCI

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz,

V případě, že máte zájem o práci v naší organizaci, tak nám poskytnete životopis buď v listinné nebo elektronické formě. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce o práci.

Životopis by měl obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo/mailovou adresa, adresu trvalého bydliště, přehled praxe, vzdělání.

K těmto údajům má přístup ředitel organizace a vedoucí daného úseku.

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, bude Váš životopis a další případné doklady neprodleně skartovány.

Pokud se společně dohodneme sepsat pracovní smlouvu, na určitých pozicích musíte splnit ještě před nástupem do pracovního poměru podmínku trestní bezúhonnosti, a to doložením výpisu z rejstříku trestů. Zde jsou další Vaše osobní údaje, a to jméno za svobodna, datum narození a rodné číslo. Získané osobní údaje budou předány mzdové účetní – nezbytné administrativní úkony před nástupem do pracovního poměru. Další podmínkou před nástupem do pracovního poměru je úspěšné absolvování vstupní lékařské prohlídky u našeho závodního lékaře. Tomu předáte žádost s některými výše jmenovanými osobními údaji. Specifické pozice pracovníků mají nárok na pracovní obuv a pracovní oděv, které musí být označené Vaším jménem a příjmením. To zajistí pracovnice recepce a pracovnice prádelny.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

OPATROVNÍK/ ZMOCNĚNEC/ ZÁSTUPCE

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste opatrovník/ zmocněnec/ nebo zástupce zájemce o služby či našeho klienta, musíte tuto skutečnost doložit odpovídajícím dokumentem o tomto oprávnění, např. Listina/ rozhodnutí o jmenování opatrovníka. Tato listina je vložena ve složce zájemce/ klienta a je k dispozici sociální pracovnici, případně vrchní sestře.

Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny v dokumentu, jsou zpracovávány po dobu pobytu klienta. Po ukončení pobytu je kopie listiny archivována dle Spisového a skartačního řádu CSP Litomyšl.

Vzhledem k tomu, že potřebujeme společně komunikovat s cílem kvalitně poskytnout službu Vašemu blízkému, využíváme i komunikaci mailem či telefonickou. Tyto osobní údaje jsou k dispozici sociální pracovnici, vedoucí péče konkrétní služby, pracovnicím v přímé obslužné péči, zdravotním sestrám, řediteli a účetní.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

Blízký/rodina/ kontaktní osoba

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Vzhledem k tomu, že potřebujeme společně komunikovat s cílem kvalitně poskytnout službu Vašemu blízkému zpracováváme Vaše jméno a příjmení, využíváme i komunikaci mailem či telefonickou. Tyto osobní údaje jsou k dispozici sociální pracovnici, vedoucí péče konkrétní služby, pracovnicím v přímé obslužné péči, zdravotním sestrám, řediteli a účetní.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

STRÁVNÍCI OSTATNÍ

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste naším externím odběratelem stravovacích služeb jsou Vaše údaje jméno a příjmení.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu evidence odebraných obědů. Osobní údaje jsou k dispozici recepčním, kuchařkách, ekonomovi a řediteli.

Osobní údaje jsou uchovávány pro potřeby evidence odebraných obědů v rámci účetnictví. Účetní doklady jsou archivovány dle Spisového a skartačního řádu CSP Litomyšl.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

DODAVATEL 

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste naším dodavatelem služeb či zboží, jsou Vaše osobní údaje u:

  • Právnické osoby (název, právní forma, adresa sídla a provozovny, telefonní číslo, jména zástupců, e-maily, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).
  • Fyzické osoby (jméno, trvalé bydliště, sídlo provozovny, telefonní číslo, e-mail, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

ODBĚRATEL

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Pokud jste naším odběratelem služeb jsou Vaše údaje (např. název společnosti, telefonní číslo, adresa sídla a provozovny, jména kompetentních pracovníků, e-maily, sortiment zboží/ služeb, ceny zboží/ služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

DÁRCE

Kontaktní údaje správce: reditel@csplitomysl.cz, ekonom@csplitomysl.cz

Dárci finančních či nefinančních darů uzavírají s organizací darovací smlouvu, ve které jsou uvedeny osobní údaje:

  • Právnická osoba (název společnosti, adresa sídla a provozovny, jméno kompetentního zástupce, IČ, DIČ).
  • Fyzické osoba (jméno a příjmení, trvalé bydliště).

 

K dalším osobním údajům mohou patřit telefonní číslo či mailová adresa, které využíváme pro vykomunikováni detailů o daru. Dárcům zasíláme pravidelně vánoční přání, jako poděkování za podporu.

Tyto osobní údaje zpracovává ředitel, ekonom a sociální pracovnice organizace.

Osobní údaje jsou uchovávány pro potřeby doložení původu daru v rámci účetnictví. Smlouva je archivována dle Spisového a skartačního řádu CSP Litomyšl.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

Zájemci o službu a klienti jsou o zpracování osobních údajů informování písemně.  Zájemci o službu v průběhu podání žádosti a sociálního šetření. Klienti při podpisu smlouvy a průběžně při poskytování služby.

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

kancelář č. 14

 

úřední hodiny

po 13:00-16:00

st 13:00-16:00

po telefonické domluvě případně dle potřeby