Ostatní

Aktuální informace

Milé kolegyně, kolegové, blízcí a naši příznivci, vzhledem k situaci s COVID 19 s okamžitou platností zpřísňujeme epidemická opatření. Prvním krokem je povinnost všech zaměstnanců nosit v pracovních prostorách respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Opatření jsou zatím preventivního rázu, nákaza v našich zařízeních není prokázána. Situaci…
Číst více

OD 31.7. ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k zhoršující se situaci ohledně covid-19 v Litomyšli a blízkém okolí od pátku 31.7. zavíráme naše Domovy pro návštěvy. Volný pohyb klientů zůstává neomezen. Celková situace nás velmi mrzí, víme dobře že kontakt s rodinou a blízkými je pro naše klienty hodně důležitý. Po vyhodnocení všech…
Číst více

Návštěvy – informace k 9.6. 2020

I přes rozvolňující se opatření v ČR máme stále povinnost dodržovat mimořádné nařízení vlády týkající se pobytových služeb. Stále tedy platí opatření, která byla s otevřením pro návštěvy nastavena. – Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob. Délka návštěvy…
Číst více

Úprava času návštěv od 1.6. 2020

Úprava návštěvních hodin od 1.6. 2020 Již několik dní mohou blízcí navštěvovat naše klienty. Na základě toho, jak návštěvy probíhají jsme se rozhodli upravit návštěvní dobu tak, aby vyhovovala našim klientům, jejich blízkým a byla organizačně zvládnutelná pro pracovníky. Návštěvníci u nás mohou…
Číst více

Návštěvy v CSP od 25.5. 2020

Návštěvy v CSP od 25.5. Vážení blízcí našich klientů, rychle se nám blíží termín, kdy budete moci opět vstoupit do CSP a potěšit nejen své blízké. I my, pracovníci, se na vás velmi těšíme. Abychom zvládli „nápor“ a dodrželi všechna bezpečnostní a hygienická opatření, připravili…
Číst více

Zákaz předávání balíčků klientům

V důsledku rozhodnutí vlády o nouzovém stavu v ČR a s ohledem na vývoj hygienicko-epidemiologické situace v ČR jsme bohužel nuceni zavést další bezpečnostní opatření – od 20. března 2020 není v našem zařízení možné předávat balíčky klientům. A to až do odvolání.   Děkujeme za pochopení.

Informace k 13.3.

Přejeme všem krásný den, Od začátku tohoto týdne je u nás zákaz návštěv, proto vás alespoň touto formou informujeme o chodu naší služby. Všichni naši pracovníci jsou zodpovědní, starají se o sebe, aby neonemocněli a mohli dál chodit do služeb. Velké poděkování patří všem….
Číst více